کابینت، کارکرده

قیمت توافقی
کارکرد کارکرده

نوع آگهی: شخصی

جزئیات

توضیحات

کابینت اشپزخانه فلزی وسالم ومحکم ۰۹۱۸XXX۱۹۵۰

کالاهای مشابه