[شهر: تهران]
قیمت: 1,500,000 تومان

[شهر: ارومیه]
قیمت: 680,000 تومان

[شهر: تهران]
قیمت: 280,000 تومان

[شهر: ابهر]
قیمت: 400,000 تومان

[شهر: قم]
قیمت: 400,000 تومان

[شهر: قزوین]
قیمت: توافقی

[شهر: تهران]
قیمت: 1,500,000 تومان

[شهر: مشهد]
قیمت: 1,500,000 تومان

[شهر: اصفهان]
قیمت: توافقی

[شهر: تهران]
قیمت: 3,500,000 تومان

[شهر: گیلان]
قیمت: توافقی

[شهر: قزوین]
قیمت: 250,000 تومان

[شهر: همدان]
قیمت: 550,000 تومان

[شهر: تهران]
قیمت: توافقی

[شهر: لاهیجان]
قیمت: توافقی

[شهر: ابهر]
قیمت: 700,000 تومان

[شهر: تهران]
قیمت: 1,700,000 تومان

[شهر: گیلان]
قیمت: توافقی

[شهر: کرج]
قیمت: 370,000 تومان

[شهر: گلستان]
قیمت: 80,000 تومان