[شهر: تهران]
قیمت: 200,000 تومان

[شهر: رشت]
قیمت: 500,000 تومان

[شهر: شهریار]
قیمت: 700,000 تومان

[شهر: مشهد]
قیمت: 220,000 تومان

[شهر: پردیس]
قیمت: 80,000 تومان

[شهر: کرمانشاه]
قیمت: 750,000 تومان

[شهر: تهران]
قیمت: 180,000 تومان

[شهر: آذرشهر]
قیمت: 200,000 تومان

[شهر: شهریار]
قیمت: توافقی

[شهر: سمنان]
قیمت: توافقی

[شهر: گنبدکاووس]
قیمت: توافقی

[شهر: تهران]
قیمت: 2,200,000 تومان

[شهر: تهران]
قیمت: 400,000 تومان

[شهر: آزادشهر]
قیمت: 200,000 تومان

[شهر: کرمان]
قیمت: 200,000 تومان

[شهر: اسلامشهر]
قیمت: 150,000 تومان

[شهر: قزوین]
قیمت: 500,000 تومان

[شهر: تهران]
قیمت: 130,000 تومان

[شهر: شیراز]
قیمت: 350,000 تومان

[شهر: تهران]
قیمت: 150,000 تومان