[شهر: مشهد]
قیمت: 200,000 تومان

[شهر: تهران]
قیمت: 500,000 تومان

[شهر: مشهد]
قیمت: 800,000 تومان

[شهر: کرج]
قیمت: 110,000 تومان

[شهر: پاکدشت]
قیمت: 150,000 تومان

[شهر: تهران]
قیمت: 380,000 تومان

[شهر: تهران]
قیمت: 70,000 تومان

[شهر: اندیشه]
قیمت: توافقی

[شهر: آذربایجانشرقی]
قیمت: 300,000 تومان

[شهر: کرج]
قیمت: 20,000 تومان

[شهر: تبریز]
قیمت: 200,000 تومان

[شهر: بندرانزلی]
قیمت: 150,000 تومان

[شهر: مشهد]
قیمت: 250,000 تومان

[شهر: ساری]
قیمت: توافقی

[شهر: تهران]
قیمت: 4,000,000 تومان

[شهر: کرج]
قیمت: 1,200,000 تومان

[شهر: ملایر]
قیمت: 40,000 تومان

[شهر: تهران]
قیمت: 120,000 تومان